PREIA CONTROLUL AFACERII TALE

Transformăm analiza financiară dintr-o activitate rezervată exclusiv
experților financiari într-un instrument accesibil oricărui manager

Stabilește obiective, evaluează rezultatele, generează rapoarte financiare și acționează strategic in mai putin de 5 minute.


Înregistrează-te

Finboard

Transformă datele contabile în informații de management strategic și financiar!
Urmarește, analizează și optimizează evoluția afacerii tale !
Analiză financiară pentru manageri și investitori!

Why to choose us

Balanced scorecard financiar constituie baza pentru deciziile de management în ceea ce privește ghidarea organizației spre performanță. Aveți posibilitatea de a seta valoarea care să fie atinsă de un indicator, valoarea/procentul cu care să crească sau să scadă un altul. Se pot stabili obiective pentru venituri, cifra de afaceri, cheltuieli, profit sau indicatori financiari.

Finboard prezintă valorile atinse, trendul și gradul în care obiectivele fixate au fost îndeplinite.

Sunt prezentate valorile realizate în fiecare luna și valorile realizate cumulat de la începutul anului pentru fiecare categorie de venit, cheltuială și profitul aferent: cifra de afaceri, alte venituri din exploatare, venituri din activitatea financiară sau extraordinară.

Analizează cheltuielile pe care le generează afacerea ta, sintetic, pe grupe de cheltuieli (cheltuieli pentru realizarea cifrei de afaceri, cheltuieli fixe de exploatare, cheltuieli financiare) sau în detaliu prin monitorizarea fiecărei cheltuieli înregistrate în perioada analizată.

Analiza activului patrimonial vă oferă informații despre valoarea la zi sau evoluția bunurilor folosite în procesul de producție (mijloace fixe, stocuri), creanțe de la clienți sau terți, disponibilitățile bănești ale firmei.

Pasivul patrimonial prezintă sintetic și în detaliu sursele care susțin realizarea afacerii: capitaluri proprii, datorii față de furnizori, datorii față de personal angajat, datorii față de bugetul de stat, datorii față de alți creditori, datorii față de banci.

Vizualizarea evoluției lunare a activului și pasivului oferă posibilitatea înțelegerii tendinței de evoluție a bunurilor și obligațiilor firmei.

Prezintă sintetic, la zi sau evoluția pe o perioadă de până la 12 luni a:

 • Capacității firmei de a obține profit (indicatorii de profitabilitate);
 • Structurii surselor de finanțare a activității (grad de îndatorare, solvabilitate)
 • Capacității firmei de a achita datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare desfasurată;
 • Eficienței cu care sunt dimensionate stocurile, sunt încasate creanțele de la clienți la termenele din contractele de vânzare sau sunt achitate datoriile față de furnizori.

Prezintă balanța de verificare într-un format accesibil si cunoaște in detaliu:

 • veniturile, cheltuielile și profiturile din luna curentă, comparativ cu realizarile anului în curs;
 • valorile elementelor care compun activul patrimonial la data balanței de verificare încărcată
 • situația principalilor indicatori economico-financiari pentru luna pentru care a fost încărcată balanța de verificare

Obiectivul este acela de “a înţelege cifrele”, adica de a transpune datele financiare raportate prin balanța de verificare în instrumente care pot fi utilizate pentru a conduce o afacere

Analizează comparativ evoluția lunară și anuală detaliată a realizărilor firmei. Aveți posibilitatea să comparați evoluția veniturilor, a cheltuielilor, a elementelor de activ și pasiv și a unui set de indicatori economico-financiari din ultimelele 3-12 luni. În tabele ușor de citit și grafice de evoluție, sunt prezentate cifrele aferente fiecărei perioade alese pentru analiză.

Obiectivul este acela de a identifica prompt tendințele de evoluție a afacerii și de adaptare a deciziilor de management pentru a atinge obiectivele propuse.

Soluția Finboard

Folosind un motor unic de procesare, datele contabile din balața de verificare sunt
validate, prelucrate, analizate și transformate în informații de management

Balanţa sintetică

Solicită contabilului să descarce din programul de contabilitate o balantă sintetică în format EXCEL. Toate softurile de contabilitate permit generarea de balanţe în format EXCEL.

Import balanță

Importă în FINBOARD balanța sintetică în format EXCEL (xls/xlsx) fără să fie necesare modificari manuale. FINBOARD suportă cele mai uzuale formate generate.

Procesare date contabile

FINBOARD preia datele din fiecare cont din balanţă, le analizează, transformă şi le transpune în rapoarte financiare (tabele si grafice) special concepute pentru manageri

Rapoarte și evolutii

Generăm un balanced scorecard personalizabil precum și rapoarte lunare, evoluți comparative lunare și anuale

Finboard

Analiză financiară pentru manageri

Înregistrează-te

Avantaje FINBOARD

Transformăm analiza financiară dintr-o activitate rezervată exclusiv experților financiari
într-un intrument accesibil oricărui manager.

ANALIZĂ FINANCIARĂ COMPLEXĂ

Rapoarte detaliate despre situaţia la o anumită dată sau în evoluţie lunară sau anuală, pe perioade lungi de timp despre: venituri, cheltuieli şi profit (contul de profit şi pierderi), activul şi pasivul patrimonial (bilanţ), indicatori financiari relevanți pentru afacere

CONTROL EFICIENT

FINBOARD permite cunoaşterea strictă a realităţii financiare din companie, la zi sau în evoluţie. Se crează premisele pentru optimizarea afacerii prin identificarea tendinţelor de evoluţie și stabilirea de obiective în concordanţă cu strategia de management.

INSTRUMENTE PERSONALIZATE

FINBOARD permite crearea de instrumente personalizate care eficientizează evaluarea activităţii. Se stabilesc indicatorii relevanţi pentru afacerea şi obiectivele pentru aceşti indicatori, iar FINBOARD raporteaza gradul în care au fost atinse obiectivele.

SIMPLU

Balanţa de verificare sintetică se descarcă din programul de contabilitate, în format excel şi se încarcă în FINBOARD. Datele din fiecare cont sunt preluate de aplicaţie și transformate în rapoarte financiare relevante.

ACCESIBIL

FINBOARD este diponibil online. Se pot încărca un număr nelimitat de balanţe de verificare, oferind posibilitatea de a efectua analize comparative pentru un numar mare de luni și chiar ani.

OPERATIV

FINBOARD proceseaza informaţiile din balanţa de verificare în timp real. Rapoartele, în formă grafică si tabelară, sunt generate în câteva secunde.

PRACTIC

Furnizăm soluţii de analiză financiară practice, orientate spre nevoia de informare, evaluare si control a managerilor. Managerul primeşte rapoartele într-o forma uşor de citit și utilizat, prezentate grafic şi tabelar.

NAME
NAME
NAME
NAME

PREȚURI FINBOARD

Companii

Afaceri mici si mijlocii

399Lei
PE AN
 • 15 zile access gratuit
 • 1 companie, numar nelimitat de balanțe
 • Analiză lunară, contul de venit și pierderi
 • Analiză venituri, cheltuieli, active, pasive
 • Analiză comparativă lunară, anuală
 • Balanced scorecard financiar
 • Imprimare rapoarte

Contabili

Firme sau cabinete de contabilitate


Oferta personalizată
 • număr nelimitat de companii
 • număr nelimitat de balanțe
 • Analiză lunară, contul de venit și pierderi
 • Analiză venituri, cheltuieli, active, pasive
 • Analiză comparativă lunară, anuală
 • Balanced scorecard financiar
 • Imprimare rapoarte
 •  

Instituții financiare

IFN, Leasing, analiști financiari


Oferta personalizată
 • număr nelimitat de companii
 • personalizare indicatori și rapoarte
 • Analiză lunară, contul de venit și pierderi
 • Analiză venituri, cheltuieli, active, pasive
 • Analiză comparativă lunară, anuală
 • Balanced scorecard financiar
 • Imprimare rapoarte personalizate
 •