PREIA CONTROLUL AFACERII TALE

Transformăm analiza financiară dintr-o activitate rezervată exclusiv
experților financiari într-un instrument accesibil oricărui manager

Stabilește obiective, evaluează rezultatele, generează rapoarte financiare și acționează strategic in mai putin de 5 minute.


Înregistrează-te

Finboard

Termeni și condiții - acord de utilizare

Partile Contractante SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL, cu sediul social în Oradea, str. George Bacaloglu 10A, reprezentată de dl. Mircea Bodog – Administrator, operatorul platformei www.finboard.ro în calitate de Prestator. si Clientul, cu datele de identificare din platforma www.finboard.ro

Acesta reprezintă contractul propus de SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL și se considera acceptat în momentul utilizarii si/sau comandarii oricărui serviciu de pe site-ul www.finboard.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a Finboard reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definitii: www.finboard.ro : site-ul de internet, precum și toate serviciilor accesibile pe acest site web si pe toate subdomeniile acestuia.
Serviciu: serviciile puse la dispoziție de SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL. prin intermediul site-ului www.finboard.ro cu plata sau in mod gratuit
Client: persoana fizica sau juridică care face o comandă pe site-ul www.finboard.ro sau se înregistrează ca utilizator.
Comanda: comanda de achiziționare a unuia sau mai multor servicii afișate în site-ul www,finboard.ro, realizată de un client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Vizitator: persoana fizică ce vizitează website-ul www.finboard.ro, fără a fi achiziționat servicii și fără a fi făcut o Comandă.
Termeni Legali reprezintă totalitatea termenilor prezentaţi în această pagină. Accesarea şi folosirea informaţiei de pe acest site sub orice formă reprezintă acordul dvs. Necondiţionat.
Documente reprezintă orice grupare de informaţie conţinută în acest site luată în ansamblul ei sau parţial.
Acces neautorizat este orice accesare sau încercare de accesare a conţinutului prezentului site într-o manieră în care nu sunteţi autorizat de aceşti Termeni Legali sau de alte contracte pe care le puteţi avea cu SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL.
Software este orice program interpretabil de un calculator, indiferent de destinaţia acestuia şi de contextul utilizării lui.
Spam este considerat orice mesaj trimis în masă şi nesolicitat de către destinatarul său. Excepţie fac comunicările comerciale care respectă legislaţia română în vigoare.

Acceptarea prezentului Contract de prestări servicii si obiectul contractului
Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor comenzilor sau conturile realizate prin intermediul finboard.ro precum si toate subdomeniile acestui domeniu. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă sau a-și deschide un cont. Toate comenzile precum si deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a aplicatiei Finboard ”.
Aceşti Termeni si condiții de utilizare a softwareului sunt în vigoare de la data de 1 ianuarie 2015. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe www.finboard.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client. În calitate de operator al site-ului finboard.ro, SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL prestează pentru Client servicii de prelucrare, stocare, analiza si afisare a datelor contabile.
Durata contractului de prestari servicii
Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data plasării comenzii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată. Imediat ce se efectuează plata tipului de abonament lunar ales, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului din momentul confirmării plății de către Prestator. Anularea comenzii se poate efectua până în momentul efectuării plătii. Orice erori survenite la comanda facută de Client pot fi corectate până în momentul confirmarii plătii de către Prestator printr-un email trimis la contact@finboard.ro.
În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate cu 1 an.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit programul Finboard pe o perioadă de 15 zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru plata unui abonament anual. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cere ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 10 zile lucrătoare.

Valoarea contractului și efectuarea plății
Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL o suma anuala de tipul unui abonament, prevăzută în momentul finalizării comenzii online. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

Descrierea si Utilizarea software-ului
Orice software pe care îl accesaţi, utilizaţi sau descărcaţi prin intermediul site-ului, precum şi orice documentaţie asociată sunt sub incidenţa legii copyright-ului şi aparţin SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL.
Scopul principal al software-ului este prelucrarea datelor încărcate de utilizatori prin intermediul funcționalităților oferite pentru a genera rapoarte specializate bazate pe datele furnizate. Prestatorul isi rezerva dreptul exclusiv de a modifica sau de a întrerupe utilizarea softwareului, inclusiv oricare dintre componentele lor in condiţiile stipulate în contractul dintre SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL si utilizator. Orice noi funcţionalităţi care îmbunătățesc sau extind serviciile actuale de pe acest site vor fi, de asemenea, obiectul acestor Termeni.

Disponibilitatea serviciilor afișate
Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.
Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.
Accesul la programul Finboard este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.finboard.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea neintrerupta serviciului. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau in cadrul serviciului. Daca Clientul nu a putut accesa platforma Finboard din motive imputabile SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL.
Orice document, material, informaţie, software, produs sau serviciu descărcat sau SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL în orice alt mod de pe site este la discreţia dumneavoastră şi pe riscul dumneavoastră. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu va avea nici o responsabilitate pentru stricăciuni în sistemele dumneavoastră sau pentru pierderi de date care ar putea rezulta în urma descărcării sau utilizării acestor documente, materiale, informaţii, software, produse sau servicii.

Drepturile și obligațiile părților
Drepturile și obligațiile Clientului Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
Clientul se obligă să folosească serviciile SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară. Se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile platformei www.finboard.ro
Drepturile și obligațiile SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL. asigură accesul la platforma tehnică necesară pentru utlizarea platfomei www.finboard.ro
www.finboard.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.finboard.ro
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

Parole şi zone cu acces restricţionat
Înregistrarea pe site-ul www.finboard.ro este gratuită. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar Utilizatorilor ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.
Nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
Accesarea şi utilizarea zonelor cu acces restricţionat prin parole este restricţionată la utilizatorii autorizaţi să acceseze ariile respective. Clientului nu ii este permis să înstrăineze parolele de acces, informaţiile de utilizator, sau drepturile de acces în aceste zone. Clientul este direct responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii parolelor şi a informaţiilor de utilizator, precum şi a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe baza parolei sau drepturilor personale de acces.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL a luat toate măsurile comercial rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat la informaţiile clienților.
Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ul www.finboard.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

Răspunderea contractuală
Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.
Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.finboard.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul căSC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.
Deși în mod constant, SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularitatii informațiilor și serviciilor furnizate de site.
SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.
Orice document, material, informaţie, software, produs sau serviciu descărcat sau SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL în orice alt mod de pe site este la discreţia dumneavoastră şi pe riscul dumneavoastră. SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL nu va avea nici o responsabilitate pentru stricăciuni în sistemele dumneavoastră sau pentru pierderi de date care ar putea rezulta în urma descărcării sau utilizării acestor documente, materiale, informaţii, software, produse sau servicii.

Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
părțile convin de comun acord încetarea contractului;
neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.
Confidențialitate Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
informaţia era accesibilă publicului;
partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

Forța majoră
Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

Legea guvernantă
Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL

Dispoziții finale
Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
Orice notificare către SC FINTECH BUSINESS SOLUTIONS SRL trebuie trimisă electronic la adresa de email contact@finboard.ro
Prezentul contract este disponibil la adresa www.finboard.ro/termeni-si-conditii.html